Visie

Ik vind het belangrijk dat de kinderen een leuke gezellige en leerzame dag bij mij hebben. Dit doe ik door de volgende zaken.

1. Emotionele veiligheid.
Ik vind het belangrijk dat een kind zich veilig en geborgen voelt bij mij. Dit doe ik door er voor ze te zijn en te reageren op verbale en non verbale communicatie. Een vast dagritme en duidelijke regels zorgen ervoor dat een kind zich veilig voelt. Een vertrouwde omgeving draagt bij tot een veilig gevoel. Van hieruit kan een kind zich gaan ontwikkelen.

2. Gelegenheid bieden voor het ontwikkelen van persoonlijke competenties.
Elk kind is uniek en maakt zijn of haar eigen ontwikkeling door. Tijdens de activiteiten die ik aanbied, laat ik de verschillende ontwikkelingsgebieden aan bod komen.  De verschillende ontwikkelingsgebieden zijn :

  • Motorische ontwikkeling ( fijne motoriek door dingen te laten pakken, puzzel maken, knippen kleuren enz.) (grove motoriek door rollen, lopen, rennen, fietsen enz.)
  • Zintuigelijke ontwikkeling 1. horen (rammelaars geluidspelletjes instrumenten). 2. Voelen (verschillende soorten materiaal). 3. Ruiken (hoe ruikt het eten, geurpotjes) 4. Proeven (verschillende smaken proeven)  4. Zien (spelletjes zoals ik zie ik zie wat jij niet ziet, wat is er weg?)
  • Taalontwikkeling boekjes voorlezen, liedjes zingen, benoemen van voorwerpen, plaatjes bekijken.
  • Kunstzinnige vorming ( dansen, fantasiespel zoals keukentje, luisteren naar muziek, muziek maken. Beeldende vorming (plakken, kleien, verven, tekenen).

Ik ben in het bezit van verschillende materialen waar kinderen mee kunnen spelen. Verder heb ik een abonnement bij een speel o theek waar ik elke 3 weken ander speelgoed kan lenen.

3. Gelegenheid bieden voor het ontwikkelen van sociale competenties
Kinderen die bij mij komen, zitten in een groep met andere kinderen van verschillende leeftijden. Tussen 0 en 4 jaar en ons zoontje is 4 jaar.

Spelenderwijs leren kinderen rekening met elkaar houden, op hun beurt wachten maar natuurlijk ook hoe leuk het contact met andere kinderen kan zijn.

4. Overdragen van waarden en normen.
Wat ik heel belangrijk vind is om zelf het goede voorbeeld te geven, respect te tonen en vriendelijk zijn tegen elkaar. Elkaar begroeten bij binnenkomst en bij het weggaan. Uw waarden en normen zijn zeker ook belangrijk. In een gesprek kunnen wij die bespreken.

Heeft u vragen of wilt u een kijkje nemen?

Neem dan gerust contact met mij op!